گا هی سرم را بالا می گير م تا آسمان مرا فراموش نكند تا ابرها بدانند كه وقت باريدن است تا پر نده ها ببينند همزاد اسيرشان را ... و می گر يم تا زمين بداند كه من از جنس ابرم نه خاك

/ 0 نظر / 2 بازدید