فرانسوي‌ها ميگن : عشق فراموش كردن خود در وجود كسي است كه هميشه و در همه حال ما را به ياد دارد .

اسپانيايي‌ها ميگن : عشق ساكت است اما اگر حرف بزند از هر صدايي بلندتر است .

ايتاليايي‌ها ميگن : عشق يعني ترس از دست دادن تو گویی قلبم در قلبش اویخته است و زندگی ام در زندگی اش .

نظر شما چیه ؟

/ 0 نظر / 2 بازدید