دو گرگ

شبی،  نوه پیرمرد سرخ پوستی از وی درمورد کشمکش و نزاع موجود درنهاد آدمیان سوال نمود، او در جوابش گفت: " این نبرد ، مبارزه بین دو گرگی است که همواره در درونمان جریان دارد "

و ادامه داد: " یکی از گرگها ، شرو بدی و یا همان عصبانیت ، حسادت ، حزن ، حسرت ، حرص و آز، نخوت ، خودخواهی ، گناه ، خشم ، دروغ ، دنائت ، غرورکاذب وبرتری جوئی است، 

و گرگ دیگر ، خیر و نیکی یا همان شادی، صلح، عشق، آرامش،  تواضع، مهربانی، خیرخواهی، یک دلی، بخشندگی، صداقت ، شفقت و ایمان است "

پسرک بعد از دقیقه ای تامل ، از پدر بزرگش پرسید: " در نهایت کدام یک از این گرگها ، پیروز میدان است ؟"

پدر بزرگ پاسخ داد : " هر کدام که تو غذایش دهی ! "

/ 2 نظر / 7 بازدید
شانا

سلام وبلگ قشنگي داري به فروشگاه منم سر بزن