براي کشف اقيانوس هاي جديد بايد شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشيد, اين جهان, جهان تغير است نه تقدير ! " تولستوي

/ 0 نظر / 2 بازدید