صبور باش

این یک داستان واقعی است که در سرزمینی اتفاق افتاده است.

ماجرا در مورد مردیاست که به تازگی تراکی خریده بود ، روزی برای سر زدن به آن از خانه خارج شد و درکمال تعجب مشاهده کرد که پسر بچه سه ساله اش در حال کوبیدن میخ بر بدنه براق ! تراکبود، مرد در حالیکه از دیدن این صحنه شدیداً عصبانی شده بود به طرف پسر بچه دوید،او را به عقب پرت کرد و برای مجازات وی ، آن قدر با چکش روی انگشتانش کوبید که آنهارا به شکل خمیر در آورد.پس از گذشت مدتی وقتی مرد آرام شد با عجله پسر بچه را بهبیمارستان رساند.

دکترها برای نجات وی و حفظ استخوان های خرد شده اش تلاش زیادیکردند ولی متاسفانه شدت مجروحیت به اندازه ای بود که نهایتاً مجبور به قطع انگشتانهر دو دستش شدند. بعد از عمل جراحی ، هنگامیکه پسر بچه به هوش آمد و با آن صحنهدلخراش دستان بدون انگشت مواجه شد ، نگاهی به پدر انداخت و معصومانه پرسید: "بابا ! به خاطر کاری که با تراک کردم معذرت می خوام" سکوتی کرد و ادامه داد"ولی انگشتهایمن چی ؟! کی دوباره مثل قبل میشن؟"

پدر به خانه برگشت و آن قدر کاری که کرده بوداز یک سو و حرف های پسربچه از سوی دیگر، او را عذاب می داد که اقدام به خودکشیکرد...

کمی راجع به این ماجرا تامل کنید.... کدام یک بهتر است ؟انتقام یا لذتیناشی از بخشش؟

کمی فکر کنید پیش از آن که تحملتان را در مقابل کسی که کهعاشقانه دوستش دارید، از دست بدهید...

تراک قابل ترمیم است اما استخوانهای شکستهو احساسات جریحه دار شده ، نه !

بیشتر اوقات آن قدر عصبانی می شویم که دیگر بهاین که چه عملی از چه کسی سر زده توجهی نمی کنیم و فراموش می کنیم که لذتی که دربخشش است در انتقام نیست!

انسان اشتباه می کند و بشر جایزالخطاست ولی عملی کههنگام خشم از ما سر می زند تا ابد در ذهن و خاطرمان باقی خواهد ماند. ( و ذهنمان راخواهد آزرد)!

/ 2 نظر / 2 بازدید
تبلیغات رایگان

به نام خدا مژده بــام ايـرانـيــان مژده تبليغ كاملا رايگان كاملا رايگان به هر اندازه و مقدار عكس كه بخواهيد بـــــــــــــــــه مـــــــــــــدت ســـــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــاه كافيست براي درج آگهي به سايت www.irbam.ir برويد و عضو شويد به راحتي با تبليغ در اين سايت بدون هزينه و از دست دادن چيزي خود را به ديگران معرفي كنيد بهترين راه براي افزايش بازديد به ما اعتماد كنيد هدف ما خدمت رساني به وبلاگ هاي عزيز است شايد شما اولين نفري باشيد كه تبليغ خود را درج مي كنيد ما منتظريم لطفا ما را تـــــــبـــــلـــــيــــــــغ كنيد

مهاجر

سلام مثل همیشه بی نقص بود[دست]