باور کنید

آموخته‌ام .... که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم

آموخته ام.... که کوتاهترین زمانی که من مجبور به کار هستم، بیشترین کارها و وظایف را باید انجام دهم .

آموخته ام.... که همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند، اما تمام شادی ها و پیشرفتها وقتی رخ می‌دهد که در حال بالا رفتن از کوه هستیم .

آموخته ام.... که فرصتها هیچ گاه از بین نمیروند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست رفته ما را تصاحب خواهد کرد .

آموخته ام.... که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم .

آموخته ام.... که لبخند ارزانترین راهی است که میتوان توسط آن نگاه را وسعت داد .

آموخته ام.... که نمی توانم احساسم را انتخاب کنم، اما می توانم نحوه برخورد با آن را انتخاب کنم .

باور کنید 

باور کنید ، نیروی آدمی ، بی کران است .

باور کنید ،هیچ کاری از اراده آدمی خارج نیست .

باور کنید ،که از عشق آفریده شده اید ، پس عشق را بیافرینید .

باور کنید ،خورشید به خاطر شما ، طلوع می کند .

باور کنید ،خدا هیچگاه از بندگانش ناامید نمی شود ولی بندگان او چرا!باور کنید ، لایق بودن هستید .

باور کنید ، که اکنون مهم ترین لحظه است.

باور کنید ، که روح شما قدرت صعود به ماوراء را دارد .

باور کنید ، که شما هم می توانید .

و تمام باورهای خود را از ته دل باور کنید تا زندگی ، شما را باور کند !

خدا روز بدون رنج، بدون خنده، بدون اندوه، وآفتاب بدون باران وعده نداده است. اما او توان پایداری در آن  روزها ، و وعده تسلی پس از اشک و چراغ راه را داده است .

خدایا ، روزنه های امید رادردل تاریکمان روشن کن .

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
وحید

راستی اگه همه اینها را می آموختیم و همه اینها را باور می کردیم چی می شدیم. ولی حیف که اغلب ما حتی یکی را باور نداریم. می شنویم و از یاد می بریم.