آدم ها بر دو قسمند:يا مادرزادي گرگ به دنيا مي ايند... ويا بره متولد مي شوند...گرگ ها هميشه گرگ مي مانند، ولي بره ها يا در نهايت تبديل به يک گوسفند تمام عيار مي شوند و يا ياد مي گيرند چگونه گرگ باشند.. قسمت جالب ماجرا اينجاست که گرگ. "بره زاده" حريص تر و خون ريز تر از گرگ "گرگ زاده" است....چرا که او از روي عقده ي حقارت و کينه و نفرت مي درد و گرگ زاده تنها به حکم عادت

/ 1 نظر / 3 بازدید