دوست داشتن همیشه گفتن نیست ... گاه سکوت است .......گاه نگاه ........... غریبه این درد مشترک من و توست که گاه نمیتوانیم در چشمهای یکدیگر نگاه کنیم

/ 0 نظر / 2 بازدید