ایستادگی

چیزی در درونم مرا وا می دارد رنج خود را با صدای بلند فریاد کنم. من نیک دانسته ام که چه باید بکنم. آنچه در درونم هست و هرگز فریبم نمی دهد اکنون به من می گوید:

باید در مقابل تمام دنیا بایستی حتی اگر تنها بمانی.

باید چشم در چشم تمام دنیا بدوزی حتی اگر دنیا با چشمان خون گرفته به تو بنگرد. ترس به دل راه نده.

به سخن آن موجود کوچکی که در قلبت خانه دارد اطمینان کن که می گوید: دوستان، همسر و همه چیز و همه کس را رها کن و فقط به آنچه برایش زیسته ای و به خاطرش باید بمیری شهادت بده.

ماهاتما گاندی

/ 0 نظر / 6 بازدید