به نام تنها پناه آشفتگان ديارسرنوشت تقديم به توکه هنوزهم تکه­اي ازآسمان درچشمانت،جرعه­اي ازدريا دردستانت وتجسمي زيبا ازخاطره ايثار گل­هاي سرخ درمعبدارغواني دلت به يادگارمانده است. نخستين چکه ناودان بلند يک احساس رادرقالب کلامي ازجنس تنفس باغچه­هاي معصوم ياس به روي حجم سپيد يک دفترمي­ريزم وآن رابا لهجه همه پروانه­ صفت­هاي اين گيتي بي­انتها به آستان نيلوفري دل زلالت هديه مي­کنم. در پناه خالق نيلوفرها مهربان و شکيبا بماني

/ 0 نظر / 2 بازدید