عشق نمي پرسه تو کي هستي؟ عشق فقط ميگه: تو مال مني عشق نمي پرسه اهل کجايي؟ فقط ميگه: توي قلب من زندگي مي کني عشق نمي پرسه چه کار مي کني؟ فقط ميگه: باعث مي شي قلب من به ضربان بيفته عشق نمي پرسه چرا دور هستي؟ فقط ميگه: هميشه با مني عشق نمي پرسه دوستم داري؟ فقط ميگه: دوستت دارم04.gif

/ 2 نظر / 2 بازدید
شراب سرخ ۱۸ +

ما بدین منظور سر راه هم قرار می گیریم که با همدیگر شروع کنیم و از هم بیاموزیم.بی بی جان را بگویید زیاد دلنگران ما نباشد به بچه های کاکا محمود هم دلداری بدهید

ياسر

سلام مختصر مفيد نوشتی من هم مختصر می گويم زيبا بود. ياعلی