دوست دارمت

اين دل اگر كم است بگو سر بياورم

يا امر كن كه يك دل ديگر بياورم

خيلي خلاصه عرض كنم : دوست دارمت

ديگر نشد عبارت بهتر بياورم

وقتش رسيده اين غزل نيمه سوز را

از كوره هاي خودخوري‌ام در بياورم

/ 0 نظر / 2 بازدید