خيلي وقته که ديگه دلت واسم تنگ نميشه

           گل ابريشم من گل که دلش سنگ نميشه

خيلي وقته که يه پيغومي ندادي واسه من

             آخ چه قد قشنگه ازعشق تو ديوونه شدن

/ 0 نظر / 2 بازدید