شما از کدام دسته اید ؟

دکتر شریعتی انسان ها را به چهار دسته تقسیم کرده است :

1-آن هایی که وقتی هستند، هستند و وقتی نیستند، نیستند

عمده آدم ها حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آن هاست که قابل فهم می شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمانی دارند.

2-آن هایی که وقتی هستند، نیستند و وقتی نیستند هم نیستند

مردگانی متحرک در جهان. خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی وا گذاشته اند. بی شخصیت اند و بی اعتبار. هرگز به چشم نمی آیند. مرده و زنده شان یکی است.

3-آن هایی که وقتی هستند، هستند و وقتی که نیستند هم هستند

آدم هایی معتبر و باشخصیت. کسانی که در بودشان سرشار از حضورند و در نبودشان هم تاثیرشان را می گذارند. کسانی که همواره و برایشان به خاطر ما می مانند. دوستشان داریم و برایشان احترام قائلیم.

4-آن هایی که وقتی هستندف نیستند و وقتی  نیستند، هستند

شگفت انگیز ترین آدم ها. در زمان بودنشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که ما نمی توانیم حضورشان را دریابیم. اما وقتی که از پیش ما می روند، نرم نرم و آهسته آهسته درکشان می کنیم. می فهمیم که آنان چه بودند. چه می گفتند و چه می خواستند. ما همیشه عاشق این آدم ها هستیم. هزار حرف داریم برایشان.  اما وقتی در برابرشان قرار می گیریم قفل بر زبانمان می زنند. اختیار از ما سلب می شود. سکوت می کنیم و غرقه در حضور آنان مست می  شویم و درست  زمانی که می روند یادمان می آید که چه حرف هایی داشتیم و نگفتیم. شاید تعداد این ها در زندگی ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
سارا فلاح

دوست من، یادت باشد که لیوان آب را همین امروز زمین بگذاری زندگی همین است!