يكي بود يكي نبود اوني كه بود تو بودي اوني كه تو قلب تو نبود من بودم يكي داشت يكي نداشت اوني كه داشت تو بودي اوني كه جز تو كسي رو نداشت منبودم يكي خواست يكي نخواست اوني كه خواست توبودي اوني كهنخواست از تو جدا باشه من بودم يكي گفت يكي نگفت اوني كه گفت تو بودي اوني كه دوست دارم رو جز تو به كسي نگفت من بودم .

/ 3 نظر / 2 بازدید
باران

پيش منم بيا خوشحال ميشم

باران

سلام دوست عزيز. بسيار زيبا بود. آخرين حرف من اينست....زندگی شيرين است