قیصر امین پور

 

وقتی جهان از ریشه جهنم
و آدم از عدم
و سعی از ریشه ی یاس می آید
وقتی که یک تفاوت ساده
در حرف
کفتار را به کفتر تبدیل می کند
باید به بی تفاوتی واژه ها
و واژه های بی طرفی
مثل نان دل بست
نان را
از هر طرف بخوانی
نان است


قیصر امین پور
/ 0 نظر / 8 بازدید