پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

براي بدست آوردن عشق بجنگ اماهيچ وقت عشق رو گدايي نكن چون معمولان چيزهاي باارزش رو به گدا نميدن
/ 0 نظر / 1 بازدید

عاشقي

                              عاشقی يعنی تحمل نه شکايت نه گله                                                                     اگه حتی بينمون باشه يه دنيا فاصله
/ 0 نظر / 2 بازدید