پست های ارسال شده در بهمن سال 1385

شما ممکن است بتوانيد گلي را زير پا لگدمال کنيد، اما محال است بتوانيد عطر آنرا در فضا محو سازيد
/ 0 نظر / 2 بازدید
به نام تنها پناه آشفتگان ديارسرنوشت تقديم به توکه هنوزهم تکه­اي ازآسمان درچشمانت،جرعه­اي ازدريا دردستانت وتجسمي زيبا ازخاطره ايثار گل­هاي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید