لباس های کثیف!

زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسبا‌ب‌کشی کردند. روز بعد ضمن صرف صبحانه، زن متوجه شد که همسایه‌اش درحال آویزان کردن رخت‌های شسته است و گفت:
لباسها چندان تمیز نیست. انگار نمیداند چطور لباس بشوید. احتمالآ باید پودر لباس‌شویی بهتری بخرد.
همسرش نگاهی کرد اما چیزی نگفت.
هربار که زن همسایه لباس‌های شسته‌اش را برای خشک شدن آویزان می‌کرد زن جوان همان حرف را تکرار می‌کرد تا اینکه حدود یک ماه بعد، روزی از دیدن لباس‌های تمیز روی بند رخت تعجب کرد و به همسرش گفت:
یاد گرفته چطور لباس بشوید. مانده‌ام که چه کسی درست لباس شستن را یادش داده!
مرد پاسخ داد: من امروز صبح زود بیدار شدم و پنجره‌هایمان را تمیز کردم!
زندگی هم همینطور است. وقتی که رفتار دیگران را مشاهده می‌کنیم، آنچه می‌بینیم به درجه شفافیت پنجره‌ای که از آن مشغول نگاه کردن هستیم بستگی دارد. قبل از هرگونه انتقادی، بد نیست توجه کنیم به اینکه خود در آن لحظه چه ذهنیتی داریم و از خودمان بپرسیم آیا آمادگی آن را داریم که به‌جای قضاوت کردن فردی که می‌بینیم درپی دیدن جنبه‌های مثبت او باشیم؟

/ 5 نظر / 2 بازدید
وحید

اول اینکه سلام دوم اینکه شیشه دل هامون این روزها اینقدر غبار و تاری داره که قابل پاک کردن نیست.

سیما

پاک ترین هوای دنیا ، هوایی است که در وجود ماست ... چرا که هر لحظه دلمان هوای هم را می کند .... [قلب] سلام دوست عزیز ... امیدوارم هیچ وقت هیچ انسانی به خودش اجازه قضاوت رو نده ... دکتر حلت عزیز همیشه میگن : مثلث عشق = 1 - قضاوت نکنیم 2 مقایسه نکنیم 3 - حسادت نکنیم .... باییم همه با هم این مثلث رو ایجاد کنیم ...................... !!!!!!!!!!!!!!!! سبز باشید و پیروز در پناه خدای مهربون ...

سحر

پسرک...سنگ...سیبی در دست...جوی آبی... گنجشک...برق چشم ساعتی می گذرد... پسرک...خوابی خوش... آنطرف تر...سیبی گاز زده...جوی آبی گلگون ... و نه گنجشکی

سحر

خداوند در درون ماست پس بایست آرام شویم و بگذاریم جان هامان آرام گیرند. آنگاه به هستی عشق پی خواهیم برد

سحر

به‌جای قضاوت کردن فردی که می‌بینیم درپی دیدن جنبه‌های مثبت او باشیم؟ [لبخند]