در عرض يك دقيقه ميشه يك نفرو خرد كرد ، در عرض يك ساعت ميشه كسي رو دوست داشت و در عرض يك روز ميشه عاشق شد ولي يك عمر طول ميكشه تا كسي رو فراموش كني .

/ 0 نظر / 2 بازدید