آنهايي كه باتو خنديده اند ممكن است تورا فراموش كنند ولي آنهاي كه باتو گريه كرده اند هرگز تورا از ياد نخواهند برد

/ 0 نظر / 2 بازدید