یک یا حسین تا میر حسین

سالها با عشق عادت کرده ایم

تیر و ترکش را زیارت کردهایم

جنگ را مردانه طی کردیم ما

دشمن غدار پی کردیم ما

عشق ما در بند و دنیائینبود

سرسری و سست و رویائی نبود

سالها در کنج عزلت زیستیم

با وقار و با شرافتزیستیم

درصف قوم ستمگر نیستیم

اکبر خویشیم و اصغر نیستیم

هان اشارت گیر گوشهوشمند

زان همه نامردمی ها گیر پند

آمدم تا عقده ی دل واکنم

رعد و طوفان عشق رابرپاکنم

آمدم تا بر سر پیمان خود

جان فدای زاده ی زهرا کنم

در دل طوفان خطرهاکرده ایم

همره آتش سفرها کرده ایم

هان پندارید خاموشیم ما

هر کجا چون چشمه میجوشیم ما

شهر خونین را خدا آزاد کرد

ساز و کارش "موسوی" آباد کرد

هاشمی هم درکنار" موسوی"

عشق را در آن زمان بنیاد کرد

"موسوی" فرزند محبوب امام (ره)

مردسختی ها و روز انسجام

مرد جنگ و مرد خون و آتش است

سربلند از هر خس و خار و خشاست

از تبار سام و ایل و آرش است

صادق و بی عیب و بی غل و غش است

تاکه فرمانیز رهبر می شنید

"موسوی" پروانه سان پر می کشید

با ولی عمری وفاداری نمود

با علیهم باب پیمان ها گشود

دشمنان از هیبتش در روزجنگ

زهره می کردند آب و عرصهتنگ

آمده تا آنچه می دانی کند

خدمت از ایران و ایرانی کند

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
آزاده

آقایان خاتمی و موسوی از مدعیان آزادی بیان و جامعه ی چند صدایی محسوب میشوند و طبیعتا هواداران آنها نیز. اما عجیب است ......ازشما بعید بود.

مارال

[جو انتخابات حسابي گرفتت دوست من اما شعر زيبايي بود [گل] و سوم خردادو آزاد سازي خرمشهر كه من هيچوقت فراموش نميكنم ذوق و شوق مردم رو در اون زمان . عزيزاني كه بخاطر آزاد سازيش شهيد شدند و الان ديگه نيستن . روحشان شاد و يادشان گرامي. يه توصييه دوستانه حتما كوه و پياده روي رو شروع كن وگرنه به سن من كه برسي ناي راه رفتن نخواهي داشت گلم [چشمک]

آزاده

با سلام. صداقت شما تحسین برانگیز است.من هم مثل شما به جناب موسوی ارادت دارم اما از مصلحت اندیشی ایشان به کناره گیری از سیاست آن هم زمانی که مردم ایشان را به روح امام وشهدا قسم میدادند تا در انتخابات دوره های هفتم و هشتم شرکت کنند دلگیرم. شما از اقتصاد و بیکاری مردم گله مندید ومن از سست شدن وبه سخره گرفتن مسا ئل فرهنگی شاکی ام.برادر عزیز من از دوم خردادی هایی که خود را به جناب موسوی سنجاق کرده اند میترسم. موفق باشید.