دوست داشتن يا تنفر

 دوست داشتن كسي كه سزاوار دوستي نيست ، اسراف در محبت است . اگر ميخواهي هميشه آرام باشي ، دلگيريهايت را روي ماسه و شاديهاي خود را بر روي سنگ مرمر بنويس. اگر كسي را دوست داري كه او تو را دوست ندارد ، سعي نكن از او متنفر شوي، بلكه سعي كن او را فراموش كني

/ 1 نظر / 2 بازدید
روح شرور

آی گفتی بعضی ها حق شون نیست اینهنه دوست شون داشته با شی ....... بیا دیگه