دقايقي تو زندگي هست كه دلت براي كسي آن قدر تنگ ميشه كه  ميخواهي اونو از رؤياهات بيرون بكشي و توي دنياي واقعي بغلش كني!

/ 0 نظر / 2 بازدید