فرصت های دست یافتنی !

مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر  زیباروی کشاورزی بود . به نزد کشاورز رفت تا ازاو اجازه بگیره .

کشاورز براندازش کرد و گفت: پسر جان، برو در آن قطعه زمین بایست.من سه گاو نر رو یک به یک آزاد میکنم، اگر تونستی دم هر کدوم از این سه گاو روبگیری، میتونی با دخترم ازدواج کنی .

مرد جوان در مرتع، به انتظار اولین گاو ایستاد.  در طویله باز شد و بزرگترین و خشمگین‌ترین گاوی که تو عمرش دیده بود به بیرون دوید.  فکر کرد یکی از گاوهای بعدی، گزینه ی بهتری خواهد بود،پس به کناری دوید و گذاشتگاو از مرتع بگذره و از در پشتی خارج بشه.

دوباره در طویله باز شد . باورکردنینبود ! در تمام عمرش چیزی به این بزرگی و درندگی ندیده بود . با سُم به زمین میکوبید،خرخر میکرد و وقتی او رو دید، آب دهانش جاری شد . گاو بعدی هر چیزی هم که باشه، بایداز این بهتر باشه . به سمتِ حصارها دوید و گذاشت گاو از مرتع عبور کنه و از در پشتیخارج بشه .

برای بار سوم در طویله بار شد . لبخند بر لبان مرد جوانظاهر شد . این ضعیف ترین، کوچک ترین و لاغرترین گاوی بود که تو عمرش دیده بود . اینگاو، برای مرد جوان بود ! در حالی که گاو نزدیک میشد، در جای مناسب قرار گرفت و درستبه موقع بر روی گاو پرید . دستش رو دراز کرد... اما گاو دم نداشت ... !

زندگی پر از فرصتهای دست یافتنیه . بهره گیری از بعضی هاش ساده ست، بعضی هاش مشکل . اما زمانی کهبهشون اجازه میدیم رد بشن و بگذرن (معمولاً به امید فرصت های بهتر در آینده)، اینموقعیت ها شاید دیگه موجود نباشن. برای همین، همیشه اولین شانس رو بچسب .

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
سوشیانت

[گل]ای بهار دلنشین آمده سوی چمن [گل]ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن [گل]چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر [گل]تا که گلباران شود کلبه ویران من [گل]تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان [گل]تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان [گل]چون سپندم بر سر آتش نشان بنشین دمی [گل]چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز نهان [گل]تا بهار دلنشین آمده سوی چمن [گل]ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن [گل]چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر [گل]تا که گلباران شود کلبه ویران من [گل]باز آ ببین در حیرتم [گل]بشکن سکوت خلوتم [گل]چون لاله تنها ببین [گل]بر چهره داغ حسرتم [گل]ای روی تو آیینه ام [گل]عشقت غم دیرینه ام [گل]باز آ کنون در این بهار [گل]سر را بنه بر سینه ام [گل]چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر[گل] [گل]تا که گلباران شود کلبه ویران من[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

بیژن

درودبرگرامی همدل. تارنگاری دارم که در آن درباره ایران مینویسیم. اگر دوست داشتی چیزی درباه گذشتار و حال ایران بخوانی به تارنگار من بیا. شادوپیروزباشی. بدرود.

آمِد

خیلی جالب و آموزنده بود

سحر

کسی که تو قايقِ هيچ وقت شنا نمی کنه و کسی که تو هواپيماست هيچ وقت پرواز نمی کنه.