خداوندا اگر روزي بشر گردي/ ز حال ما خبر گردي/ پشيمان مي شوي از قصه خلقت/ از اين بودن از اين بدعت/ خداوندا نمي داني که انسان بودن و ماندن/ در اين دنيا چه دشوار است/ چه زجري مي کشد آنکس که انسان است و / از احساس سرشار است. دکتر علي شريعتي

/ 2 نظر / 2 بازدید
ژاله

کتاب سر بسته کدام است چراغ شکسته چیست ؟ تو داری دست خط لرزان دریا را دوباره می نویسی . اصلا پیشینیان پروانه نمی دانستند ارغوان روشن ترین آواز خداوند است ، خوابشان رفته ، خوابشان گرفته بود . بعدی ها هم نمی دانند در عبور از عیش آب باید برهنه شوند ، نمی دانند چطور از برهنه ترین بوسه ها بگذرند که مادرانشان نفهمند گل ها به آب داده و آینه ها از علاقه شکسته اند . کلمه که کم می آ ورند می گویند ماه مقصر است ! به روزم