مدیر بهتر

زندگی شما وقتی بهتر می‌شود که شما بهتر شوید .

کارکنان شما وقتی بهتر می‌شوند که شخصاً مدیر بهتری شوید .

روی خودتان کار کنید .

/ 2 نظر / 8 بازدید
آمِد

دقیق معنی همان مثل شیرین فارسیست که : از هر دستی بدی از همان دست هم می گیری.

سحر

پائولو کوئیلو:قلبي كه به جستجوي روياهايش برود هرگز رنج نخواهد كشيد زيرا هر لحظه از اين جستجو يك قدم نزديك شدن به خدا و ابديت است كيمياگر