عشق

هيچگاه نگذار در کوهپايه هاي عشق کسي دستت را بگيرد که احساس ميکني در ارتفاعات آنرا رها خواهد کرد

/ 3 نظر / 2 بازدید
ژاله

خيلي جالبه: از سوسک مي ترسيم......از له کردن شخصيت ديگران مثل سوسک نميترسيم. از عنکبوت ميترسيم.......از اينکه تمام زندگيمون تار عنکبوت ببنده نمي ترسيم. از سرما خوردگي ميترسيم........از سرخورده کردن دوستامون نميترسيم. از شکستن ليوان ميترسيم......از شکستن دل ادما نميترسيم

روح شرور

عشق اگر با تو بیاید به پرستاری من شب هجران نگند قصد دل آزاری من

[