بهترین شمشیرزن کیست؟

جنگجویی از استادش پرسید: «بهترین شمشیرزن کیست؟»

استادش پاسخ داد: «به دشت کنار صومعه برو. سنگی آنجاست. به آن سنگ توهین کن.»

شاگرد گفت: «اما چرا باید این کار را بکنم؟ سنگ پاسخ نمی دهد.»

استاد گفت: «خوب با شمشیرت به آن حمله کن.»

شاگرد پاسخ داد: «این کار را هم نمی کنم. شمشیرم می شکند و اگر با دست هایم به آن حمله کنم، انگشتانم زخمی می شوند و هیچ اثری روی سنگ نمی گذارد. من این را نپرسیدم. پرسیدم بهترین شمشیرزن کیست؟»

استاد پاسخ داد: «بهترین شمشیرزن، به آن سنگ می ماند، بی آنکه شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد، نشان می دهد که هیچ کس نمی تواند بر او غلبه کند.»

"پائولو کوئلیو"

/ 4 نظر / 8 بازدید
شکوه

ساکتم و تنها٬ و آرام/ هنوز هم لذت‌بخش ترین لحظه‌ها خواندن نوشته‌هایی‌ست که معنایشان را هنوز میدانم . .. سلام از اشنایی با وبسایتت خوشحالم مطلب قشنگی بود...دوست داشتی یه سر به کلبه منم بزن شاد باشی و کلی آروووم

شکوه

دست هایم به آرزوهایم نمی رسند آرزوهایم بسیار دورند ولی درخت سبزم می گوید امیدی هست، خدایی هست این بار برای رسیدن به آرزوهایم یک صندلی زیر پایم می گذارم شاید این بار دستم به آرزوهایم برسد...........

کتایون

سلام خیلی قشنگ بود آفرین.این گلها هدیه به شما [گل][گل][گل] در ضمن به روزم می یای پیشم؟[گل]