قانون دانه

نگاهی به درخت ســـیب بیندازید. شایدپانـــصد ســـیب به درخت باشد که هر کدام حاویده دانه است. خیلی دانه دارد نه؟ ممکن است بپرسیم «چرا این همه دانه لازم است تا فقط چنددرخت دیگر اضافه شود؟»

اینجا طبیعت به ماچیزی یاد می دهد. به ما می گوید:

«اکثردانه ها هرگز رشد نمی کنند. پس اگر واقعاً میخواهید چیزی اتفاق بیفتد، بهتر است بیش از یکبار تلاش کنید.»

از این مطلب می توان ایننتایج را بدست آورد:

-         باید در بیست مصاحبهشرکت کنی تا یک شغل بدست بیاوری.

-         باید باچهل نفر مصاحبه کنی تا یک فرد مناسب استخدامکنی.

-   باید با پنجاه نفر صحبت کنی تا یکماشین، خانه، جاروبرقی، بیمه و یا حتی ایده اترا بفروشی.

-         باید با صد نفر آشنا شوی تایک رفیق شفیق پیدا کنی.

وقتی که «قانوندانه» را درک کنیم دیگر ناامید نمی شویم و بهراحتی احساس شکست نمی کنیم.

برای انتخاب یک رئیسجمهور مطلوب بایستی با 400 کاندیدا برخورد کنی تا نهایتا به میر حسین موسوی رایبدهی .

فقط موسوی

/ 4 نظر / 4 بازدید
آزاده

با سلام.البته فراموش نکنیم که به تعبیر شما چهار دانه تایید شدند نه یک دانه.

آزاده

راستی یادم رفت که درمورد قرارداد نفتی کرسنت که یک افتضاح در دولت اصلاحات بود و در زمان وزارت آقای زنگنه منعقد شد به شما بگویم از آنجا که شما به مسائل نفتی علاقمندید بد نیست در مورد این موضوع هم تحقیق کنید.

آزاده

سلام. حق با شماست باید مینوشتم قرارداد کرسنت (فروش گاز ترش) به ثمن بخس!!! اشتباه مرا در انتخاب واژه ببخشید. البته روزنامه جوان هم به نقل از نوذری نوشت که : کرسنت تنها زمانی جنبه ی اجرایی به خود میگیرد که قیمت مورد توافق اصلاح شده وگاز با بهای بین المللی به سمت شارجه پمپاژ شود. موفق باشید

azamusic

اول اینکه سلام دوم اینکه کامنت نمی گذارم ولی کماکان خواننده مطالبتون هستم!