کتاب سر بسته کدام است
چراغ شکسته چیست ؟
تو داری دست خط لرزان دریا را
دوباره می نویسی .
اصلا پیشینیان پروانه نمی دانستند
ارغوان
روشن ترین آواز خداوند است ،
خوابشان رفته ، خوابشان گرفته بود .
بعدی ها هم نمی دانند
در عبور از عیش آب
باید برهنه شوند ،
نمی دانند چطور از برهنه ترین بوسه ها بگذرند
که مادرانشان نفهمند
گل ها به آب داده و
آینه ها از علاقه شکسته اند .
کلمه که کم می آ ورند
می گویند ماه مقصر است !
به روزم

/ 0 نظر / 2 بازدید