بنز و موتور گازی!!!

یک نفر نشسته بوده پشت بنز آخرین سیستم، داشته صد و هشتاد تا تو اتوبان میرفته، یهومیبینه یک موتور گازی ازش جلو زد! خیلی شاکی میشه، پا رو میگذاره رو گاز، با سرعتدویست از بغل موتوره رد میشه. یک مدت واسه خودش خوش و خرم میره، یهو میبینه موتورگازیه غیییییژ ازش جلو زد! دیگه پاک قاط میزنه، پا رو تا ته میگذاره رو گاز، بادویست و چهل تا از موتوره جلو میزنه. همینجور داشته با آخرین سرعت میرفته، یهومیبینه، موتور گازیه مثل تیر از بغلش رد شد!! طرف کم میاره، راهنما میزنه کنار بهموتوریه هم علامت میده بزنه کنار.
خلاصه دوتایی وامیستن کنار اتوبان، یاروپیاده میشه، میره جلو موتوریه، میگه: آقا تو آخرشی! من مخلصتم، فقط بگو چطور با اینموتور گازی کل مارو خوابوندی؟!
موتوریه با رنگ پریده، نفس زنان میگه: والله... داداش.... خدا پدرت رو بیامرزه واستادی... آخه... کش شلوارم گیر کرده به آینهبغلت.

نتیجه اخلاقی:
اگه می بینید بعضی ها در کمال بی استعدادی پیشرفت هایقابل ملاحظه ای دارند ببینید کش شلوارشان به کجا گیر کرده!

/ 1 نظر / 19 بازدید
رضا

اگه می بینید بعضی ها در کمال بی استعدادی پیشرفت های قابل ملاحظه ای دارند ببینید کش شلوارشان به جا گیر کرده [گل]