هر وقت خواستی بدونی کسی دوستت داره تو چشاش نگاه کن تا عشقو تو چشاش ببینی اگه نگات کرد عاشقته اگه خجالت کشید برات می میره اگه سرشو انداخت پایین و یه لحظه رفت تو فکر بدون که بدون تو می میره . . و اگه سرشو انداخت پایین و خندید و حرفو عوض کرد بدون که دوستت نداره

/ 0 نظر / 2 بازدید