تمام لحظه هاي دنيا واسه زمانيه که اسلن انتظارشو نداري و هيچ لذتي بالا تر از دوست داشتن نيست پس حالا که انتظارشو نداري دوست دارم
/ 0 نظر / 2 بازدید