آنچه که زیباست عزیز نیست . آنچه که عزیز است زیباست . سعی کن زیبایی در نگاه تو باشد . نه در چیزی که به آن می‌نگری .50.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید