مهرباني

گاهی که غمگینی برای پرنده ها دست تکان بده و صورت آب را نوازش کن آنها کمتر از تو به توجه نیاز دارند ولی مهربانی تو را تسکین می دهد

/ 2 نظر / 2 بازدید
فرهاد

آره ميشه ولی يکی بايد بياد کمک ما فعلا مرگ آرام.........