اگه يكي رو ديدي كه وقتي داري مي خندي برمي گرده نگات مي كنه بدون واسش قشنگي اگه وقتي كه داري گريه مي كني يكي مي ياد باهات اشك مي ريزه بدون دوست داره و اگر يه وقت ديدي كه وقتي داري با يكي حرف مي زني تركت مي كنه بدون عاشقت

/ 0 نظر / 2 بازدید