دلم گرفت اي همنفس / پرم شکست تو اين قفس...... تو اين غبار تو اين سکوت / چه بي صدا نفس نفس.... از اين نا مهربوني ها دارم از غصه مي ميرم / رفيق روز تنهايي يه روز دستاتو مي گيرم...

/ 0 نظر / 2 بازدید