تبعيض

يك كانديداي انتخابات رياست جمهوري آمريكا در نطق انتخاباتي‌اش گفت: ما همه با هم برابريم. رنگ پوست معيار خوبي براي جدا كردن آدمها نيست. همه مثل هم هستيم. چه سفيدهايي كه خوشگلند، چه سياه‌هاي بوگندو، چه زردپوست‌هاي كوتوله زردنبو، چه سرخ‌پوست‌هاي وحشي، هيچ‌كدام با هم فرق ندارند

/ 0 نظر / 2 بازدید