عشق يا نفرت

 اگه يه روز کسي بهت گفت دوست دارم سعي نکن بهش بگي دوستش داري اگه گفت عاشقته سعي نکن بهش بگي عاشقشي اگه گفت همه زندگيش تو هستي سعي نکن همه زندگيت بشه چون يه روز مياد و بهت ميگه ازت متنفّرم اون موقع تو نميتوني سعي کني ازش متنفر بشي و فراموشش کني.

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهاجر

اون موقع هم باید بهش بگی دوسش داری تا بدونه که مثل اون نیستی