اگه يه روز ديدي که از نبودنت داغون شده بدون براش همه چيز بودي اگه يه روز ديدي که از بي تو بودن مي ناله بدون بدون تو ميميره اگه يه روز ديدي بعد از رفتنت لباس سفيد پوشيده بدون بدون تو مرده و اگه يه روز ديدي يه گوشه روي اون چادر سفيد کشيدند بدون به خاطر تو مرده

/ 0 نظر / 2 بازدید