عاشقي

                              عاشقی يعنی تحمل نه شکايت نه گله

                                                                    اگه حتی بينمون باشه يه دنيا فاصله

/ 0 نظر / 2 بازدید