چند جمله زیبا

سرٌ لبخند

بخشیدن یک لبخند هیچ خرج ندارد،اماعطای بزرگی است،آنانکه می بخشند سرمایه از کف نمی دهند،اما آنانکه می گیرند غنی تر می شوند .
نویسنده : سید هادی حسینی امین : ٢:۱۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸٥
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم