چند جمله زیبا

 

اگر بتها را واژگون كرده باشي كاري نكردهاي، وقتي واقعاْ شهامت خواهي داشت كه خوي بت پرستي را در درون خويش از ميان برداشته باشي. نيچه
نویسنده : سید هادی حسینی امین : ۳:٥٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٥
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم