چند جمله زیبا

 

يكي بود يكي نبود اوني كه بود تو بودي اوني كه تو قلب تو نبود من بودم يكي داشت يكي نداشت اوني كه داشت تو بودي اوني كه جز تو كسي رو نداشت منبودم يكي خواست يكي نخواست اوني كه خواست توبودي اوني كهنخواست از تو جدا باشه من بودم يكي گفت يكي نگفت اوني كه گفت تو بودي اوني كه دوست دارم رو جز تو به كسي نگفت من بودم .
نویسنده : سید هادی حسینی امین : ۱:٤٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٥
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم