چند جمله زیبا

آنگاه که غرور کسی را له می کنی !

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،


آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،


آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،


آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،


آنگاه که حتی گوش را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،

 

آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،


می خواهم بدانم،


دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی تابرای


خوشبختی خودت دعا کنی؟

سهراب سپهری

 

 

نویسنده : سید هادی حسینی امین : ۸:٥۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٩
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم