چند جمله زیبا

بهترین شمشیرزن کیست؟

جنگجویی از استادش پرسید: «بهترین شمشیرزن کیست؟»

استادش پاسخ داد: «به دشت کنار صومعه برو. سنگی آنجاست. به آن سنگ توهین کن.»

شاگرد گفت: «اما چرا باید این کار را بکنم؟ سنگ پاسخ نمی دهد.»

استاد گفت: «خوب با شمشیرت به آن حمله کن.»

شاگرد پاسخ داد: «این کار را هم نمی کنم. شمشیرم می شکند و اگر با دست هایم به آن حمله کنم، انگشتانم زخمی می شوند و هیچ اثری روی سنگ نمی گذارد. من این را نپرسیدم. پرسیدم بهترین شمشیرزن کیست؟»

استاد پاسخ داد: «بهترین شمشیرزن، به آن سنگ می ماند، بی آنکه شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد، نشان می دهد که هیچ کس نمی تواند بر او غلبه کند.»

"پائولو کوئلیو"

نویسنده : سید هادی حسینی امین : ۱:٠٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸۸
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم