چند جمله زیبا

آموزه هایی برای خوب زندگی کردن خوبان

سه ظرف محتوی آب را روی آتش قراردهید.

درظرف اول چندعددهویج ، درظرف دوم چندعدد تخم مرغ و درظرف سوم چنددانه قهوه بریزید.

پس از15دقیقه قرارداشتن ظرفها روی آتش، محتویات آنها را خارج کنید.

هویج هایی که قبلا سفت بودند  اکنون نرم شده اند.

تخم مرغهایی که درونشان قبلا نرم بود اکنون سفت شده اند.

دانه های قهوه ناپدید شده اند.

ولی آب داخل ظرف سوم ، رنگ و طعم قهوه را به خودگرفته است.

Ø      زندگی همیشه آسان نیست.

Ø      زندگی همیشه راحت نیست.

Ø      گاهی اوقات ، زندگی سخت است.

حال در مورد زندگی فکرکنید.

همیشه شرایط آن گونه که انتظار داریم اتفاق نمی افتد و یا مردم آن گونه که ما می پسندیم با ما رفتار نمی کنند.

در هرحال ما خیلی سخت کار می کنیم ولی نتایج اندکی بدست می آوریم.

هنگام مواجهه با مشکلات چه می کنیم؟

اکنون به ظرفهای اولیه فکرکنید.

آبی که درحال جوشیدن است ، همانند مشکلات زندگی است.

ما می توانیم مانند هویج سخت و قوی وارد شویم. ولی نرم و ضعیف خارج شویم.

دراین صورت :

بسیارخسته می شویم . امیدمان را از دست داده و تسلیم مشکلات می شویم.

هیچ وقت مانند هویج نباشید.

می توانیم مانند تخم مرغ با قلبی حساس و ملایم وارد شویم. ولی با یک قلب سخت و بی احساس خارج شویم.

دراین صورت :

ازدیگران متنفر می شویم وهمواره تمایل به جدال با آنها داریم.

هیچ وقت مانند تخم مرغ نباشید.

ما می توانیم مانند دانه های قهوه باشیم.

آب نمی تواند قهوه را تغییردهد بلکه این قهوه است که آب را دچار تغییرمی کند.

این فنجان قهوه را ببینید ، آن را ببویید و از طعم خوب آن لذت ببرید.

هرچه آب داغ تر باشد ، طعم قهوه نیز بهتر خواهد بود.

مامی توانیم مانند دانه های قهوه باشیم و مشکلات پیش روی خود را به  چیزهای خوب تبدیل کنیم.

دراین صورت :

ازدانش ، مهارت و توانایی های جدید برخوردار می شویم و از قرارگرفتن درمتن تجربه ، رشد می کنیم.

مامی توانیم دنیای اطراف خود را بهتر کنیم.

برای کسب موفقیت بایدبارها و بارها تلاش کنیم و به کاری که انجام می دهیم اعتقادداشته باشیم.

نبایدتسلیم مشکلات شویم و باید به پیشروی خود ادامه دهیم.

مسائل و مشکلات به ما شانس قوی شدن ، بهترشدن و مقاوم ترشدن را می دهند.

هنگامی که شرایط به سمت بهترشدن نمی رود ، چه بایدکرد؟

مانند دانه های قهوه عمل کنید و اززندگی خود لذت ببرید.

نویسنده : سید هادی حسینی امین : ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم