چند جمله زیبا

ز دنیا دل بریدن را بیاموز

گلم از خود رهیدن را بیاموز

به سر منزل رسیدن را بیاموز

 مجال تنگ و راهی دور در پیش

به پاهایت دویدن را بیاموز

زمین بی عشق خاکی سرد و مرده ست

به قلب خود تپیدن را بیاموز

جهان جولانگهی همواره زیباست

به چشمت خوب دیدن را بیاموز

 بیاموز، آفریدندت توانا

توانا، آفریدن را بیاموز

جهان طعم شراب کهنه دارد

به لبهایت چشیدن را بیاموز

 تو اهل آسمانی ای زمینی

به بال خود پریدن را بیاموز

صدایت می کنند از عالم عشق

به گوش جان شنیدن را بیاموز

نسیمی باش و از باد بهاری

سحرگاهان وزیدن را بیاموز

تو ابر رحمتی ، گاهی فرو ریز

ز اشک خود چکیدن را بیاموز

گذارت گر ز راهی پر گل افتاد

به دست خود نچیدن را بیاموز

به عاشق غمزه و غم میفروشند

تو از اول خریدن را بیاموز

سبک همواره بار زندگی نیست

به دوش خود کشیدن را بیاموز

کمانت می کند این بار سنگین

تو از اول خمیدن را بیاموز

 جهان از هر دو دارد ، شادی و غم

شکیب داغ دیدن را بیاموز

به دنیا دل سپردن نیست دشوار

ز دنیا دل بریدن را بیاموز

نیاسودن به دوران جوانی

به پایان آرمیدن را بیاموز

به جولان در سخن"سالک" مپرداز

دمی در خود خزیدن را بیاموز

نویسنده : سید هادی حسینی امین : ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم