چند جمله زیبا

گمراهی

به حضرت موسی (ع) وحی شد که شش چیز را در شش جایقرار دادم، مردم در شش‌جای دیگر به دنبال آن می‌گردند:

۱- من آسایش را در بهشت خلقکردم، مردم در دنیا به دنبال آن می‌گردند.

۲- من رفعت و بزرگی را در تواضع قراردادم، مردم در تکبر آن را می‌جویند.

۳- من عزت را در بیداری شب قرار دادم، مردم دردربار سلاطین طلب می‌کنند.

۴- من دعای مستجاب را درغذای حلال قرار دادم، مردم درسروصدا دنبال می‌کنند.

۵- من علم را در غربت قرار دادم، مردم در وطن جست‌وجومی‌کنند.

۶- من رضای خود را مخالفت با نفس قرار دادم مردم انرا در نفس خود جستجومیکنند  .

 

 

نویسنده : سید هادی حسینی امین : ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم